Här nedan följer lite fakta om Aplicia AB

 
Organisationsnummer:

Företagsnamn (firma): 

Företagsform:

556387-3016

Aplicia AB

Aktiebolag

Bolagsegenskaper

Detta är ett privat aktiebolag

Bildat:

Registrerat:

Räkenskapsår:

1990-01-29

1990-03-09

0101-1231  

Adress, säte, registreringslän

Adress:

Postnummer:

Ort:

Säte län:

Säte kommun:

Namnet registrerat:

Eklångsvägen 10

120 51

ÅRSTA

Stockholms län

Stockholm kommun

2001-09-12

Föreskrifter

Typ av föreskrift:

Senast ändrad:

Bolagsordning

2006-09-20

Förbehåll, avvikelser

Hembud Lösningsrätt:

Ja

Kallelse, tid för stämma

Kallelsetext:

Kallelse sker genom brev med posten

Styrelse & befattningshavare

Ordinarie ledamot:

Suppleant:

VD: 

Jan Johnsson

Angela Duque

Jan Johnsson

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Tillsynsbefattningar

Revisor:

 

 

 

Auktoriserad Revisor Johan Bergström

Berg & Bergström Auktoriserade Revisorer AB

Palmfeltsvägen 21

121 62  Johanneshov

Registrering och bank

Momsregistrering:

Startdatum för moms:

Bolaget innehar F-skattsedel

Startdatum för F-skatt:

Bankgiro:

Banker:

 

 

 

SE556387301601

1995-01-01

 

1994-01-01

5723-4197

Swedbank         KontoNo 8327-9 974985121-9

Danske Bank    KontoNo 13450155385

Avanza Bank     KontoNo 7349500

Banca March     KontoNo 0061 0169 29 0070870212

Verksamhet och ändamål

Bolaget ska agera som investor och rådgivare inom Human Resource och IT områdena
samt därmed förenlig verksamhet.
 
Äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
 
Äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
 
Import och export av vin, frukter, maskiner för vinframställning med Colombia,
samt därmed förenlig verksamhet.
 
Investeringar i fast egendom i Colombia samt därmed förenlig verksamhet.