Dr Salamander - Din web coach                                                                           

                  Läs om här om alla tjänsterna som Dr Salamander erbjuder
                                                       Klicka på respektive länk nedan för mer info om respektive tjänst                   

Karriär coach Sök nytt jobb coach Testa dig CV analys Löneanalys

 

 

 

 

 

 

Dr Salamander - Din alldeles egen web coach                                                                                        

Vi har utvecklat ett antal web-baserade interaktiva tjänster som du kan hyra in dig på mot en fast avgift.
Dessa tjänster är under ständig utveckling och innefattar för närvarande

Textruta: Web - Coachen                                    Dr Salamander     
CV analys - Dr Salamander går igenom din CV tillsammans med dig. Läs mer

Karriär coach - Dr Salamander följer dig i din karriär. Läs mer

Nytt jobb coach - Dr Salamander hjälper dig på din väg
                                                                      till ett nytt jobb. Läs mer

Testa dig
- Dr Salamander har utarbetat ett antal interaktiva tester. Läs mer

Löneanalys -  Dr Salamander hjälper dig till en bättre lön. Läs mer

 

Är du intresserad av någon av våra tjänster, så kontakta oss gärna  -
                                                     klicka på kuvertet här nedan för att skicka mail
                                                                             .