Aplicia AB är ett euqity investment bolag som seed investerar
i olika start-ups, både i juridiska enheter - men också i olika projekt

Vilket innebär att vi agerar affärsängel i bolagens initiala skede
och att vi delvis tar ägande som betalning

En huvudinriktning för investeringar har genom åren varit
bolag verksamma inom HR och teknik

Bolag och projekt vi investerat i har också haft ett stort
innehåll av tekniska applikationer och Internet

Investeringar görs både via kapital och management tid

Aplicia´s överskott investeras sedan i fastigheter

Vår unika erfarenhet inom HR har gjort att vi utvecklat en del
tjänster inom detta kompetensområde

Aplicia har varit verksam i mer än 20 år,
och samlat på sig mycket erfarenhet genom åren

Erfarenhet som Du kan få ta del av