I denna sektion visas Aplicia´s tjänster
                                                     Klicka på respektive länk nedan för mer info om respektive tjänst                   
 

  Aplicia´s Tjänster                                                             

 

Rekrytering Ta tempen på styrelsen Förändringsarbete Styrelsebanken
Rekrytera i styrelsen En utvärderingstjänst Hur att förändra i styrelsen Kandidatdatabas

                          

Diskussionen om styrelsers sammansättning och arbete är mer aktuell än någonsin.
Inte minst frågan om kvotering och den underrepresentation av kvinnor i våra bolagsstyrelser.
Vi vet att dessa frågor många gånger kan vara besvärliga och känsliga och drar till sig
mycket uppmärksamhet.

Styrelsemedlemmar tillsätts alltför ofta från det egna nätverket, vilket gör att den formella
kompetensen för uppdraget inte alltid optimeras.
Många gånger är detta beroende på att ägarna helt enkelt inte har det korrekta nätverket
för att få till en kompetent styrelse.

Inte sällan blir det också så att VD:n är med i urvalsprocessen, eller till och med den
drivande i denna process.

Detta kanske försvårar den framtida rollen för styrelsen i form av kontroll och objektivitet
i granskandet av ledningen.
Eller så får VD frågan om att bli styrelseordförande när denne trappar ner, när kanske i
själva verket bolaget behöver en föryngring eller ett nytänkande.
 

Ibland står bolaget inför nya utmaningar - och ibland oönskade sådan.
Då är det av yttersta vikt att både bolaget och styrelsen står väl rustade, så att inte båten
gungar onödigt mycket.

Att vara väl förberedd för det kommande innebär inte bara att trimma organisationen -
styrelsen måste också vara förberedd - om inte loket är körklart så står vagnarna stilla

Är du intresserad av någon av våra tjänster, så kontakta oss gärna  -
                                                     klicka på kuvertet här nedan för att skicka mail
                                                                             .